Fosfato disódico

En asociación con Fosfato monosódico
CASEN ENEMA ADULTOS
SYNTHON CHILE
CASEN ENEMA INFANTIL
SYNTHON CHILE
FOSFOSODA CASEN RECORDATI Solución Oral
SYNTHON CHILE

En asociación con Hilano
SYNVISC
SANOFI-AVENTIS
SYNVISC ONE
SANOFI-AVENTIS

En asociación con Sodio,cloruro
SYNVISC
SANOFI-AVENTIS
SYNVISC ONE
SANOFI-AVENTIS