Bacitracina Zinc

En asociación con Aluminio,hidróxido
PENSULAN
ANDROMACO

En asociación con Antazolina
NASOMIN
EUROFARMA
RINOBANEDIF
BAGO

En asociación con Neomicina
NASOMIN
EUROFARMA

En asociación con Neomicina,sulfato
PENSULAN
ANDROMACO
RINOBANEDIF
BAGO

En asociación con Polimixina B,sulfato
DERMABIOTICO
SAVAL

En asociación con Xilometazolina
NASOMIN
EUROFARMA
RINOBANEDIF
BAGO

En asociación con Zinc,óxido
PENSULAN
ANDROMACO